szaradusza

11 tekstów – auto­rem jest sza­radusza.

Zwy­cięstwo sprzy­ja wysiłkowi 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 kwietnia 2012, 16:11

Uda­wanie że cię kocham jest naj­gor­szą rzeczą którą kiedy­kol­wiek robiłam 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:33

Z wiat­rem lżej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2012, 22:20

wal­cz o to co twoje 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 marca 2012, 20:19

Us­ta po­woli mi drętwiały ale nie pod­da­wałam się. tak po­kazy­wałam mu że go kocham. pot­ra­fił całować doskonale... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2012, 19:59

Jes­tem za duża na ta­kie gier­ki. Mo­tywac­ja? Nie dzięki, już nie potrzebuję. 

myśl • 19 grudnia 2011, 17:55

Jes­tem za duża na ta­kie gier­ki. Mo­tywac­ja? Nie dzięki, już nie potrzebuję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2011, 16:51

widziałam tyl­ko ocean. ocean je­go łez. nie wiem dlacze­go ale upa­jałam się tą chwilą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2011, 16:17

wcześniej nie pot­ra­fiła zwra­cać na in­nych uwa­gi. dziś sie wszys­tko zmieniło. przełamała się i uj­rzała go przez pro­mienie słońca. zwykły chłopak , wyb­ra­ny z mi­liona. wie­działa że to on. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 grudnia 2011, 19:01

zwykłe prze­lot­ne spoj­rze­nie a jed­nak coś poczuła w środ­ku. ni­komu nie chciała się z te­go zwie­rzyć ni­komu nie pot­ra­fiła zaufać. i tak przez całe życie trwała. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2011, 21:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność